Pravidla

Pravidla Bohumínské amatérské hokejové ligy pro sezónu 2022/2023

Soutěže se účastní týmy HC Green Horse, HC Kladiváři Ostrava, HC Těšín, HC Ghosts, HC Mustang, HC Legio Ostrava.

Soutěž je dobrovolná bez jakékoliv registrace a každý hráč je sám před sebou zodpovědný za své zdraví a případná rizika soutěže. Zároveň jsou hráči žádáni, aby hru tělem přizpůsobili pravidlům pro “amatérskou soutěž“, to znamená na minimum jak v poli, tak u hrazení. Tato liga je založena pro radost z hokeje, nikoliv pro zmrzačení !!!

Soutěž bude hrána dle platných pravidel ledního hokeje s výjimkou hybridních zakázaných uvolnění a 3d ofsajdů. Zakázané uvolnění i ofsajdy se hrají dle starých pravidel ledního hokeje.

Každý přihlášený tým do BAHL je povinen před začátkem sezóny zaplatit částku ve výši 5000,-. Z této částky bude 2000,- sloužit jako startovné týmu a 3000,- jako vratná kauce pro případ zrušení zápasu nebo jiných neočekávaných výdajů, jako například poškození způsobené jednotlivci na majetku zimního stadionu Bohumín apod.

Soupiska každého týmu bude odevzdána vedení BAHL před začátkem soutěže. V průběhu sezóny je možno 5 hráčů ze soupisky vyměnit, avšak nejpozději do 31.12.2023. Maximální počet hráčů na soupisce je 30 + brankáři. Hráči, kteří nastoupí v zápase BAHL, musí být starší 18-ti let. Každý hráč smí být registrován pouze u jednoho týmu BAHL (výjimkou jsou brankáři).

Podmínky pro start hráče v BAHL:

– nesmí nastoupit hráč, který byl v minulosti registrován ve kterékoli soutěži mužů – může nastoupit junior, který ukončil závodní činnost před 5 lety (registrace naposledy 2018/2019) – může nastoupit dorostenec, který ukončil závodní činnost před 5 lety (registrace naposledy 2018/2019)

Takový hráč (brankář) bude označen písmenem R jako registrovaný hráč na soupisce daného týmu. Maximální počet registrovaných hráčů (R) včetně brankáře, kteří mohou nastoupit v zápase BAHL je 3.

Před začátkem každého zápasu jsou mužstva povinny odevzdat rozhodčímu nebo časoměřiči soupisku svého týmu, ve které budou označeni hráči, kteří nastoupí k tomuto zápasu a taky bude označen kapitán (zástupce), aby rozhodčí věděl, s kým jednat v případě vyhroceného zápasu. Po skončení utkání jsou povinni kapitáni, kteří vedou týmy v daném zápase zkontrolovat s časoměřičem statistiky zápasu, aby nedocházelo ve statistikách k nesrovnalostem. Jiní hráči, než ti, kteří jsou uvedeni na soupisce nemohou nastoupit. V případě podezření na nedodržování pravidel, např. nastoupení více registrovaných hráčů do zápasu nebo hráče načerno má právo poškozený tým po zápase u rozhodčího požadovat legitimaci hráče, který byl podezřelý z nedodržování pravidel. V případě zjištění tohoto skutku bude utkání kontumováno ve prospěch poškozeného týmu. Pokud by dotčený hráč z nějakého důvodu odmítl legitimaci, bude bráno, že tento hráč nesplňuje pravidla BAHL.

Každé zúčastněné mužstvo startuje na své náklady. V ceně úhrady za jedno odehrané utkání je započteno pro každé mužstvo použití šatny a sprch, ledové plochy po dobu 90-ti minut, odměna rozhodčímu a obsluze časomíry. Celková úhrada za každý zápas je 4 500 Kč (ledová plocha) + 600 Kč (rozhodčí) + 400 Kč (časomíra). Úhrada za jedno utkání na tým činí polovinu celkové částky, to je 2 750 Kč (2 250 Kč + 300 Kč + 200 Kč). Částka za ledovou plochu je uhrazena před zápasem na recepci zimního stadionu a částka za rozhodčího a časomíru rozhodčímu.

Hrací doba je 3 x 15 min. čistého času, 10 min. rozbruslení a dvě přestávky mezi třetinami po cca 2,5 min. Doba je vyhrazena pronájmem ledové plochy k danému utkání. Mužstva jsou povinna dodržovat a respektovat začátek utkání.

V případě uplynutí pronájmu ledu před vypršením hrací doby, má obsluha zimního stadiónu právo utkání ukončit. Jako konečný výsledek bude brán aktuální stav utkání.

Nedostavení se týmu k utkání resp. nemožnost sehrání utkání z důvodu nedostatečného počtu hráčů jednoho týmu, bude toto utkání kontumováno výsledkem 5:0 v jeho neprospěch. Tým, který bude nucen kontumovat zápas tuto informaci napíše do skupiny BAHL. Z kauce mu bude odečtena částka za rozhodčího a časomíru, která činí 500,-.

K utkání může nastoupit minimálně 5 hráčů a brankář, pokud se zúčastněná mužstva nedohodnou jinak. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání.

Herní systém soutěže je rozdělen na základní část a play off.

Základní část je hrána čtyřkolově každý s každým. 

Play off se hraje systémem nejlepší s nejhorším. Do play off můžou nastoupit jen hráči, kteří mají v základní části odehráno minimálně 5 zápasů. Tento požadavek se netýká brankářů, avšak jeden brankář může v play off nastoupit pouze za jeden tým. V play off bude odehráno čtvrtfinále, semifinále, finále i zápasy o umístění. Počet vítězných zápasů nutných k postupu do dalšího kola bude zveřejněn v průběhu sezóny s ohledem na počet volných termínů na zimním stadionu.

O pořadí po základní části rozhoduje větší počet získaných bodů (výhra: 2 body, remíza: 1 bod), vzájemné zápasy dvou stejně bodujících týmů, větší počet vstřelených branek, nižší počet obdržených branek. Nerozhodnou-li výše uvedená kritéria, přihlíží se k většímu počtu odehraných zápasů s neinkasovanou brankou. V nejasných a sporných případech si vyhrazuje právo rozhodnutí hokejový výbor ligy.

Tresty jsou udělovány dle pravidel ledního hokeje. Při trestu ve hře má hráč zastavenu činnost minimálně na jedno následující utkání BAHL, hokejový výbor BAHL posoudí závažnost trestu a může vyměřit delší zastavení činnosti. Za vzájemnou potyčku bude hráč napomenut. Při opakování incidentu bude mít hráč STOP na další utkání. Při opětovném opakování hrozí vyloučení hráče ze soutěže. Hráč, který obdrží v utkání trest ve hře, zaplatí pokutu ve výši 300 Kč do pokladny BAHL. Při inzultaci rozhodčího nebo jiného činovníka, hráčem nebo jiným účastníkem utkání bude tento hříšník vyloučen na tři zápasy a zaplatí pokutu 500 Kč do pokladny BAHL. Při opakování bude provinivší se mužstvo potrestáno kontumací příslušného utkání, nerozhodne-li výbor BAHL jinak.

Rozhodčího a časomíru k utkáním BAHL zajišťuje a nominuje organizátor. Odměna rozhodčímu za jedno utkání činí 600 Kč. Nedostaví-li se rozhodčí, mužstva jsou v tomto případě povinna udělat maximum pro odehrání utkání, tj. např. nominovat každé mužstvo jednoho „ze svých řad“ k řízení utkání. Obětavci, který takovéto utkání odřídí, náleží odměna 600 Kč. Odměna časomíře činí 400 Kč. V případě, že se k utkání nedostaví časoměřič, bude utkání odehráno bez časomíry.

Alkohol: Přísný zákaz nošení a konzumace alkoholických nápojů na ledové ploše (vyhláška města Bohumín o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství). Po domluvě a odsouhlasení hokejového výboru je zákaz hraní v podnapilém stavu (ohrožení zdraví jak svého, tak protihráčů).

Hokejový výbor soutěže tvoří zástupci z každého mužstva.


HC Green Horse – Zdeněk Kahánek,Tomáš Holán
HC Kladiváři Ostrava – Martin Klímek, Jan Velčovský
HC Těšín – Kamil Křivoň
HC Ghosts – Roman Hubinec
HC Mustang – Jiří Krupa, Jan Řehák
HC Legio – Ostrava Jaromír Pytlík, Lukáš Janda

Každý zástupce ligy má právo svolávat hokejový výbor, pokud si to průběh soutěže vyžádá.

Problémy a stížnosti řeší výbor.

Neoprávněný start hráče: za prokázaný neoprávněný start hráče, který není na soupisce, bude provinivší se mužstvo potrestáno kontumací 5:0 (nebo výhodnějším výsledkem dosaženým na ledě).

Ledy jsou rezervovány na zimním stadionu v Bohumíně a při případné změně, kterou jsou povinni projednat vedoucí obou mužstev, lze hrát i na jiném stadionu, s podmínkou zajištění rozhodčího. Hostující mužstvo nebude bránit změně, když náhrada termínu bude v akceptovatelném čase a nebude-li muset hrát 2 dny za sebou.

Vyloučení ze soutěže:

– neúčast mužstva ve třech utkáních, bez vysvětlení (startovné nebude vráceno)

– agresívní, nefér a zákeřná hra hráče (je nutné rozhodnutí hokejového výboru soutěže, kde bude třeba minimálně 2/3 souhlasu)

– opakované nesportovní vystupování (je nutné rozhodnutí hokejového výboru soutěže, kde bude třeba minimálně 2/3 souhlasu)